• 2,000
  • سخن‌ها

  • 120
  • شخصیت‌ها

  • 210
  • دسته‌ها

AdChoices

امروز، ۱۰ اسفند مصادف است با زادروز میشل دو مونتین
چیست بزرگ منشی بزرگ منش ترین انسان در قبال بزرگ منشی ای که فروتن ترین کس داراست، با توجه به اینکه وی خود را در طبیعت و جهان در مقام " انسان " احساس می کند!

فریدریش نیچه

هر گونه زیاده‌روی، واکنشی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه‌ها، چه در بدن و بیش از هر چیز در حکومت.

افلاطون

AdChoices