• 2,000
  • سخن‌ها

  • 120
  • شخصیت‌ها

  • 230
  • دسته‌ها

AdChoices

ابزارک سخنک

ابزارک سخنک مخصوص سایت/وبلاگ شما، برای دریافت کد ابزارک کلیک کنید.
دریافت ابزارک سخنک
ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در کام خود فرو می برند.

والت ویتمن

تاریخ نمی آفریند، بلکه «کشف» می کند. تاریخ، از طریق موقعیتهای بی سابقه، پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه «از دیر زمان» در انسان وجود دارد، پرده از آنچه امکانهای انسان را تشکیل می دهد، بر می دارد.

میلان کوندرا

AdChoices