• 2,000
  • سخن‌ها

  • 120
  • شخصیت‌ها

  • 230
  • دسته‌ها

AdChoices

اپ آندروید سخنک منتشر شد و در مارکت معتبر بازار قابل دانلود و دسترسی است.
دریافت اپ از مارکت بازار
امروز، ۳۰ تیر مصادف است با زادروز ارنست همینگوی
کسانی که در خود احساس حقارت می کنند به دیگران رحم می کنند، اما به دلیل غرورشان دم نمی زنند! یعنی درد می کشند و می خواهند با دیگران همدردی کنند. کسانی که با دیگران همدردی می کنند به دلیل دردمند بودن خودشان است.

فریدریش نیچه

در این دنیا هیچ کس نمی داند که در پشت پرده ظاهری حوادث چه می گذرد. امروز به خوبی بر من ثابت شده که درباره هیچ چیز نباید از روی اسناد و ظواهر قضاوت کرد.

ولتر

قاطعیت قضاوت اخلاقی شما می تواند به طور دقیق، دلیلی بر ضعف شخصیت شما یا فقدان فردیت شما باشد. "نیروی اخلاقی" شما ممکن است ریشه در کله شقی شما یا در ناتوانی شما در تدوین آرمانهایی جدید داشته باشد.

فریدریش نیچه

AdChoices