سرآغاز تارگاه سخنک

تارگاه «سخنک»، برای گردآوری سخنان ماندگار، از بزرگان و مشاهیر ایران و جهان، تحت «بانک سخنان ماندگار» در آذر ۱۳۹۲ با هزینه شخصی و کار داوطلبانه گروهی برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، راه اندازی شد. در فاز نخست گردآوری داده‌ها، بیش از ۱۰۰ کتاب، بررسی شد و فهرست کتاب‌‌ها نیز در بخش منابع قابل دسترس است. امیدواریم این گام کوچک ما، برای نویسندگان، مترجمان، ناشران و همه‌ی کسانی که در زمینه‌ی چاپ و نشر کتاب میکوشند، سازنده و باعث دلگرمی باشد.

پاسخ دهید