رابط برنامه‌نویسی: API

به زبان ساده، API ها (مخفف Application Programming Interface) رابط‌هایی نرم‌افزاری هستند که ارتباط بین نرم‌افزارهای مختلف را پیاده‌سازی می‌کنند.

اشتراک‌ها

اشتراک سبز

۵۰۰ درخواست در روز

هزینه سالیانه، ۵۰,۰۰۰ تومان

اشتراک طلایی

۵۰,۰۰۰ درخواست در روز

هزینه سالیانه، ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نحوه عضویت

برای عضویت در این سرویس، با ما تماس بگیرید.

نشانی رابط برنامه نویسی: API

http://api.sokhanak.com