ژرژ برنانوس

نویسنده

ژرژ برنانوس (به فرانسوی: Georges Bernanos) نویسنده قرن نوزدهم میلادی اهل فرانسه است.


احساس ترحم، احساسی پرقدرت و آزمند است؛ نمی‏دانم به چه دلیل همواره آن را احساسی ضعیف، کودکانه و ناشی از طرز تفکری درهم و برهم معرفی می‏کنند، حال آنکه یکی از نیرومندترین احساسات انسان است.

ژرژ برنانوس