راسل لینکلن اکاف

دانشمند

راسل لینکلن اکاف (انگلیسی: Russell L. Ackoff؛ ۱۲ فوریهٔ ۱۹۱۹(1919-02-12) – ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹(2009-10-29)) یک دانشمند در زمینه علوم سامانه‌ها و پژوهش عملیاتی اهل ایالات متحده آمریکا بود.


انبوهی از برنامه های سازمانی را که من دیده ام همانند آیین های رقص بارانند، به هیچ وجه تأثیری بر هوای پس از آن ندارند، اما کسانی که در آن شرکت می کنند فکر می کنند دارد. افزون بر این، بسیاری از پیشنهادها و روش های مربوط به برنامه ریزی درباره بهتر کردن رقص است، نه تغییر هوا.

راسل لینکلن اکاف